SVK Land van Loon vzw

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van SVK Land van Loon vzw strekt zich uit over heel Zuid-Limburg. Het omvat volgende gemeentes: Alken, Borgloon, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen.

Beheer

Het SVK is een vzw, bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van gemeentbesturen, OCMW's, welzijnsorganisaties en huisvestingsmaatschappijen.

Uit de schoot van deze Raad werd een Dagelijks Bestuur aangeduid met als taak de dagelijkse werking van het SVK op te volgen en te sturen, en hiertoe de nodige beslissingen te nemen.

SVK Land van Loon vzw heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting te verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen.

De vereniging zal dit doen door op de private huurwoningmarkt binnen het werkingsgebied woningen te huren of in erfpacht te nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. 

De voorzitter is Dhr. Jelle Engelbosch  en de ondervoorzitter Dhr. Bart Verhoeven.

Personeel

Het team bestaat uit

Coördinator: Katrien Hechtermans

Technische ploeg: Ferdy Poncelet (prospecties), Luc Bex (technische ondersteuning), Marc Onkelinx(klusjesman)

Huurbegeleidsters: Joline Philtjens, Monique Hermans, Joke Vanroye, Ghislaine Vanroye, Tanee Langenaekens

Financieel verantwoordelijke: Kathleen Wouters

Administratie: Natacha Mewis