Wat vragen wij?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen zijn (aanslagjaar 2017 inkomsten 2016):
•    24 852,00  euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
•    26 934,00 euro als u een  alleenstaande gehandicapte bent;
•    37 276,00 euro, vermeerderd met 2084,00 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

 

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet u voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. 

Een kandidaat-huurder mag samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik in binnen of buitenland bezitten.

Een kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een venootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.

Ook met minderjarige gezinsleden wordt rekening gehouden.

Uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde:

- op basis van de beëindiging van het huwelijk;

- op basis van het kosteloos karakter van de eigendomsverwerving;

- op basis van een onteigeningsplan;

- op basis van de woningkwaliteit;

- het betreft een woning niet aangepast aan de fysieke handicap;

- het betreft een ADL-woning;

- op basis van de ruimtelijke bestemmingszone;

- op basis van een faillissement;

- op basis van de toepassing van enkele bepalingen uit de Vlaamse Wooncode

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk één jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of vervreemd.

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.