Geschiedenis

De sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt, waardoor ze snel het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.          

Een 18-tal jaar geleden (1999) kwam de vereniging tot stand onder impuls van het ACW. De initiatiefnemers wilden  prioriteit geven aan huisvesting voor de sociaal zwakkeren door het aanbieden van betaalbare huurwoningen in  Zuid-Limburg.  Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met nagenoeg 320 woningen in beheer.

SVK Land van Loon vzw is actief in Zuid West Limburg. (Alken, Borgloon, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen).